Logo HBBZ

Simon Vestdijkhof 37

3941 HW Doorn

0343 - 42 08 05

Hardeman Beveiliging en BedrijfsZorg richt zich op inbraak preventie, brandpreventie, toezicht en controle. HBBZ zorgt voor uw veiligheid!

Logo HBBZ

Borg TBB

Erkenningsmogelijkheden

In de BRL BORG 2005, versie 2 zijn drie erkenningsmogelijkheden, te weten:

BORG Alarminstallateur (deelgebied 1)
De BORG Alarminstallateur is bevoegd om elektronische beveiliging te installeren in woningen met risicoklasse 1 t/m 3 en utiliteitsgebouwen in risicoklasse 1 en 2. Het vereiste diploma is Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) of Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV). Afgegeven wordt een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie.

BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf (deelgebied 3)
Als BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf ben je bevoegd om bouwkundige beveiligingsmaatregelen in alle risicoklassen aan te brengen. Het vereiste diploma is TBV of Technisch beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB). Afgegeven wordt een BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging.

BORG Technisch beveiligingsbedrijf (deelgebied 1, 2 en 3)
Het BORG Technisch beveiligingsbedrijf mag elektronische én bouwkundige maatregelen in alle risicoklassen aanbrengen. Het vereiste diploma is TBV. Als zowel de alarminstallatie als de bouwkundige beveiligingsmaatregelen aan de eisen voldoen, verstrekt het gecertificeerde bedrijf een BORG Beveiligingscertificaat. Indien alleen de alarminstallatie aan de eisen van een elektronisch niveau voldoet verstrekt het gecertificeerde bedrijf een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie.