Logo HBBZ

Simon Vestdijkhof 37

3941 HW Doorn

0343 - 42 08 05

Hardeman Beveiliging en BedrijfsZorg richt zich op inbraak preventie, brandpreventie, toezicht en controle. HBBZ zorgt voor uw veiligheid!

Logo HBBZ

Brandbeveiliging

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.

Bij de preventie van brand zijn twee “fasen” te onderscheiden. De eerste is het voorkomen dat brand ontstaat. De tweede fase is het voorkomen dat er slachtoffers vallen en/of een beginnende brand oncontroleerbaar wordt.Om te voorkomen dat brand ontstaat moet het risico van ontbranding geminimaliseerd worden. Zo kunnen brandbare materialen verwijderd worden of behandeld worden waardoor ze niet meer brandbaar zijn. Elektrische apparaten moeten beveiligd en goed onderhouden worden om te voorkomen dat zij bij een defect brand kunnen veroorzaken.

Een beginnende brand kan eenvoudig worden gedetecteerd met een rookmelder. Sprinklers kunnen een beginnende brand onderdrukken of zelfs blussen, daarbij worden de hete rookgassen bij het plafond gekoeld door een waterscherm. In veel gebouwen zijn kleine blusmiddelen zoals brandblussers of brandslangen aanwezig, in veel gevallen verplicht. het gebruik van kleine blusmiddelen zonder beschermende maatregelen zoals brandweerkleding en een ademluchttoestel wordt afgeraden bij sterke rookontwikkeling of een verder ontwikkelde brand.

Om slachtoffers te voorkomen is het noodzakelijk dat in een gebouw aanwezige personen veilig buiten kunnen komen. Hierbij zijn nooduitgangen de meest voor de hand liggende optie, maar bijvoorbeeld ook de afvoer van rook en warmte.

Enkele referenties

Diverse Brandweerposten – Scholen – Overheidsgebouwen

Driebergen – Speelgoedwinkel Planet Happy

Leersum – Sport en Cultuurcentrum de Binder